Feeds:
Berichten
Reacties

Archive for the ‘Subsidie domotica’ Category

M&ICT

Maatschappelijke Sectoren & ICT is een actieprogramma van de rijksoverheid dat bijdraagt aan het oplossen van maatschappelijke vraagstukken. Het actieprogramma loopt van eind 2005 tot eind 2009.

Download juryrapport 12e prijsvraag v09

Advertenties

Read Full Post »

Om te bevorderen dat mensen die langdurig op zorg zijn aangewezen zo lang mogelijk thuis kunnen wonen of weer thuis kunnen gaan wonen, geldt de beleidsregel Zorginfrastructuur. Op grond van deze beleidsregel kunt u als zorgaanbieder gezamenlijk met het zorgkantoor een aanvraag indienen bij de Nederlandse Zorgautoriteit.

Aanvraag indienen

Het aanvraagformulier moet ter beoordeling worden voorgelegd aan het zorgkantoor en het College Bouw, waarna het kan worden ingediend bij de NZa.

Downloaden

Hieronder vindt u de integrale tekst van deze beleidsregel (CA-340).

Beleidsregel Zorginfrastructuur (PDF Document) CA-340

Read Full Post »